ماجرای سلاخی شدن مادربزرگی به دست نوه 14 ساله اش دردناک است.

پلیس ایالت میشیگان دختری 14 ساله را به جرم سلاخی و قتل مادربزرگش دستگیر کرد.

پلیس در خصوص این پرونده عنوان کرد که متهم مادربزرگ 65 خود را با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسانده است و احتمالا انگیزه این جنایت اختلافات خانوادگی بوده چرا که قربانی وظیفه نگهداری از نوه اش را بر عهده داشت.

گفتنی است که کارآگاهان دختر ۱۴ ساله را برای تائید صحت و سلامت عقل نزد روان پزشکان فرستادند تا قاضی پرونده بتواند حکم جنایت مرتکب شده را بر اساس مدارک و شواهد موجود صادر کند.

 

 

ارسال نظر