این زن برای حفظ ناموسش به طرز بی رحمانه ای کشته شد.

در پی کشف جسد یک زن 25 ساله به قتل رسیده در ایالت یوتای آمریکا پلیس دو مرد را دستگیر کرد.

بنا بر گزارش های پلیس قربانی به قصد ملاقات با یکی از دوستانش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است و اطلاعات موجود نشان می دهد که مردان پس از ربودن وی و تجاوز او را با شلیک گلوله به قتل رسانده و جسدش را از محل جنایت با یک خودرو به جای دیگری منتقل کردند تا پلیس نتواند ردی از آن ها بیابد.

قتل+زن

در جریان دستگیری این دو مرد به جرم آدم ربایی و قتل خواهر قربانی به ماموران پلیس گفت که خواهرش قبل از مرگش به او زنگ زده بود و با گریه به او گفته بود که دو مرد با اسلحه او را تهدید می کنند و ناگهان صدایش قطع شد اما تا ماموران به او برسند آدم ربایان او را برده و به قتل رسانده بودند.

در حال حاضر رسیدگی به پرونده آغاز شده است.

منبع :خبرگزاری رکنا

 

ارسال نظر