حمله ور شدن به زنی تنها در خیابان های پرند.

ساعت 2  دیشب گذشته  یکی از ارازل و اوباش  شهر پرند  با شوکر به یک زن تنها حمله کرد و در نهایت زن بی پناه را با ماشین زیر گرفت و از صحنه متواری شد.

منبع:خبرگزاری رکنا

 

ارسال نظر