مردی که از ساختمان بلند خودکشی کرد از کرده ی خود پشیمان شده بود.

یک مرد به طرز هولناکی بر اثر سقوط از ساختمان کشته شد.

 این مرد در یکی از کشور های خارجی قصد داشت خودش را از یک ساختمان پرتاب و خودکشی کند اما در یک لحظه پشیمان می‌شود.

در ادامه این فیلم مشاهده می‌کنید که مرد خارجی با بالا رفتن از دیوار ساختمان پشیمان می‌شود اما در یک لحظه دستش لیز می‌خورد و به پایین پرتاب می‌شود

منبع:خبرگزاری رکنا

ارسال نظر