4 مرد پلید دختر هندی 10 ساله را به بهانه شکلات به مزرعه ذرت کشاندند.

 پلیس هند در پی تعقیب و گریز 4 متهم فراری است که دختر 10 ساله ای را به بهانه شکلات به مزرعه ذرت کشانده و گروهی او را مورد تجاوز قرار دادند.

گزارش افسرپرونده حاکی از آن است که قربانی 10 ساله در حالی که به خاطر خونریزی زیاد و خشونت وارد شده در مزرعه نیمه جان افتاده بود توسط کشاورزان پیدا و به بیمارستان انتقال داده شد که در حال حاضر تحت درمان است و معاینات پزشکی تجاوز به او را تایید کردند.

پس از بهبودی اوضاع جسمی دختر 10 ساله ، وی مدعی شد که به خاطر شکلات به داخل مزرعه رفته بود و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

در حال حاضر پلیس رسیدگی به این پرونده تجاوز را آغاز کرده است.

 

ارسال نظر