اعتراف یک جوان تهران در مثابل پلیس به گوش بری و قطع دست در این سن و سال کم.

 متهمی ‌که از هشت ماه قبل در درگیری با عده ای از آنها کینه به دل گرفته بود بار دیگر آنها را سر قرار کشاند و گوش یکی از آنها را برید.وی حالا به اتهام ایراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو بازداشت شده است.

متهم به گوش بری و قطع دست در طرح جمع آوری اراذل و اوباش مقابل سردار رحیمی در توضیح ماجرا گفت:

هشت ماه قبل با عده ای جوان درگیر شده بودیم و یکی از آنها دست دوستم را قطع ‌کرده بود.کینه قبلی سبب شد بار دیگر با هم قرار گذاشتیم و وقتی سر قرار رسیدند من فقط چاقو را در هوا می چرخاندم و نفهمیدم چطور به گوشش اصابت کرد.

ماجرای قتل راننده تاکسی در اشتهارد کرج+جزئیات قتل

منبع:خبرگزاری رکنا

ارسال نظر