مصدوم حادثه رانندگی در حین انتقال به بیمارستان تأمین اجتماعی قزوین، با چاقو به جان کارشناس اورژانس افتاد.

 مصدوم حادثه رانندگی در حین انتقال به بیمارستان تأمین اجتماعی قزوین، با چاقو به جان کارشناس اورژانس افتاد.

دکتر سلطانی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قزوین گفت: ضرب و شتم و حمله با چاقو به کارشناس اورژانس قزویندر ماموریتی که شب گذشته مبنی بر وقوع تصادف در آقابابا به پایگاه اورژانس این منطقه اعلام شد، کارشناسان پایگاه آقابابا برای پوشش ماموریت تصادف به آدرس اعلام شده اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان پایگاه آقابابا پس از رسیدن به آدرس اعلام شده، برای انجام معاینات و آسیب‌های احتمالی به بررسی مصدوم پرداختند که با پرخاشگری مصدوم و اطرافیان وی مبنی بر عدم نیاز به انتقال مصدوم به بیمارستان مواجه شدند.

وی افزود: آسیب‌های وارد شده به دنبال اصابت ضربات چاقو به کارشناس اورژانس، از طریق مراجع قضایی، پیگیری می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قزوین ضمن محکوم کردن این حادثه، اعلام کرد بی شک پاسخ زحمات کارشناسان فوریت‌های پزشکی که در شرایط مختلف با جان و دل در کنار هم وطنان عزیز هستند، چنین رفتار‌ها و برخورد‌هایی نیست.

منبع: صد آنلاین

 

ارسال نظر