پلیس تهران با دستگیری مرکز بزرگ تهیه مشروبات الکلیبیش از هزار لیتر مشروب دست ساز را کشف کرد!

پلیس بهارستان در عملیاتی غافلگیرانه عامل یک مرکز بزرگ تهیه مشروبات الکلی را دستگیر و بیش از هزار لیتر مشروب دست ساز را کشف کرد.

عوامل کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی بهارستان با همکاری دایره اطلاعات این کلانتری در یک عملیات غافلگیرکننده موفق شدند، بیش از هزار لیتر

مشروبات الکی دست ساز از یک منزل در گلستن کشف کنند.

 

در این عملیات تاکنون یک نفر دستگیر شده و تحقیقات برای شناسایی عوامل احتمالی این مرکز در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

ساکنین اطراف این محل تهیه و توزیع مشروبات الکلی به طور جداگانه از ریاست کلانتری ۱۳ گلستان سرگرد میرزایی و دایر عملیات سروان فروزنده که موفق به انهدام این مرکز شدند قدردانی کرده و خواستار تداوم اینگونه اقدامات شدند

 

 

ارسال نظر