بهنام محجوبی در بیمارستان لقمان درگذشت.

بهنام محجوبی در بیمارستان درگذشت.

ابراهیم الله‌بخشی، از دراویش گنابادی و از نزدیکان بهنام محجوبی، درویش زندانی، خبر داده بهنام محجوبی، امروز در بیمارستان لقمان تهران درگذشت.

محجوبی از چندروز پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان بستری بود

بهنام+محجوبی+در+بیمارستان+درگذشت

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر