فردی با انتشار یک فیلم، از ورود مار یک متری به خودروی پراید، از مردم درخواست کرد که در هنگام خروج از خودرو، درب‌ها را ببندند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فردی با انتشار یک فیلم درباره ورود یک مار سمی به خودروی پراید، از مردم درخواست کرد که به دلیل گرم شدن هوا و بیرون آمدن مار‌ ها از لانه‌هایشان، حتما هنگام خروج از خانه، یا خودرو، از بسته بودن درب اطمینان حاصل کنید.

در فیلم زیر، ورود یک مار سمی، به طول یک متر، به خودروی پراید را مشاهده می‌کنید.

ارسال نظر