اراذل و اوباش بادردست داشتن سلاح گرم وسرد به یک آرایشگاه در بندر امام خمینی حمله کردند.

 اراذل و اوباش بادردست داشتن سلاح گرم وسرد به یک آرایشگاه در بندر امام خمینی حمله کردند.

سارقین با سلاح گرم و سرد به یک آرایشگاه حمله کردند.

 سارقین خشن لاله گوش عروس آبادانی در بندرامام خمینی راپاره کردند.

شنبه  یک اسفندماه ساعت 6  بعد از ظهر،  3مرد مسلح  باسلاح گرم وسرد به یک آرایشگاه زنانه در منطقه زمینا 40 متری دربندر امام خمینی حمله کردند.

این اوباش بعد از دیدن ترس و وحشت حاضران در آرایشگاه، آنها را تهدید کردند و طلا و جواهرات وموبایل زنان حاضر در آرایشگاه را دزدیدند.

گفتنی است سارقین درحین سرقت لاله گوش یک عروس خانم آبادانی که به تازگی ساکن بندرامام خمینی شده را پاره کردند.

تلاش برای شناسایی ودستگیری این 3سارق خشن در دستور کارپلیس خوزستان قرار دارد.

منبع:خبرگزاری رکنا

ارسال نظر