علت خونسردی پدر بابک خرمدین هنگام انتقال جسد او مشخص شد.

بعد از اعترافات هولناک پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی تهران،فیلم انتقال جسد بابک خرمدین که به ضبط دوربین مدار بسته آسانسور رسیده بود منتشر شد.

در این تصاویر دیده می شد که مادر بابک خرمدین با فشردن دکمه های آسانسور،آن را متوقف کرده و پدر او تکه های بدن پسرشان را که در چمدان و کیسه های بزرگ مخفی کرده بود به آسانسور منتقل می کند.

کاربران فضای مجازی با توجه به این نکته که پدر بابک خرمدین با عصبانیت دست مادر او را از روی دکمه کنار زد و با اشاره به بسته بندی هوشمندانه جسد مثله شده و همچنین خونسردی پدر هنگام انتقال جسد مثله شده،به این نکته اشاره کردند که این موارد عجیب به نظر می رسد.

معمای خونسردی پدر بابک خرمدین حل شد

حالا که پدر بابک به قتل دختر و داماد خود اعتراف کرده و پرده از راز جنایت هولناک خود برداشته است،می توان پازل در هم ریخته این ماجرا را کنار هم گذاشت و به این نتیجه رسید که این قاتل بی رحم قبلا هم سناریوی این جنایت را در قتل های مشابه کارگردانی و اجرا کرده بوده است.به همین دلیل هم بود که در سومین اجرای این تئاتر توسط پدر بابک خرمدین،این قاتل حساب شده و خونسرد عمل می کردوبرخورد مستبدانه او به مادر هم شاید حکایت از وحشت همدست قاتل از قاتل دارد!

 

ارسال نظر