عکس هایی از داماد خانواده خرمدین را در ادامه ببینید.

سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: پدر بابک خرمدین در تازه‌ترین اعترافات خود گفته در سال ۹۰ داماد خود _ فریبزر - و بعدها در سال ۹۷ دختر خود را هم به قتل رسانده و برای رهایی از اجساد آنها را تکه‌تکه کرده و هر کدام را در جایی رها کرده است.

داماد خانواده خرمدین

داماد خانواده خرمدین

آرزو خرمدین

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر