3 مادری که روی شیطان را سفید کردند و 11 فرزند خود را مجبور به برقراری رابطه جنسی با حیوانات می کردند.در ادامه عکس این شیطان صفت ها را ببینید.

11 کودک توسط مادرانشان به اجبار با حیوانات رابطه برقرار می کردند.3 مادر  در مکزیک 11 کودک خود را با شکنجه تا مرز مرگ کشاندند.

طبق گزارش پلیس، حجرا وهاج 38 ساله، سبحانه وهاج 35 ساله و زن داداش آن ها لویله 35 ساله پس از تعرض جنسی  به کودکان خود و گرسنگی دادن به آن ها، 11 کودک خود را تا حد مردن کشاندند.

این جنایت آن ها توسط همسر لویله، سراج وهاج به پلیس لو داده شد.

او به ماموران پلیس گفت که بارها متوجه شده که خواهرانش به همراه همسر خود بچه ها را در طویله وادار می کنند که با حیوانات رابطه جنسی داشته باشند و بعد با ابزار باغبانی ، مانند دسته بیلچه و تبر آن ها را مورد شکنجه و آزار قرار می دهند.

پلیس طی تحقیقات متوجه شد که همسر سبحانه وهاج به تازگی اقدام به ازدواج با پسری 2 ساله کرده است که کاملا فلج و توانایی راه رفتن و صحبت کردن را ندارد، او معتقد است که چون پسرک توانایی کاری را ندارد بهترین ابزار برای رفع امیال شیطانی و شکنجه است.

پلیس پس از ثبت اظهارات و تحقیقات انجام شده اقدام به بازجویی از این زنان شیطان صفت کرد.

رابطه جنسی

آن ها در اعترافات خود گفتند که چون دچار کمبود آب و غذا شده بودند قصد داشتند که با کشتن فرزندانشان، جمعیت خانواده را کاهش دهند تا کمترآزار ببیند به همین علت بهترین راه را شکنجه در نظر گرفتند که به مرگ طبیعی جان خود را از دست دهند تا دستشان به خون آلوده نشود.

افسرپرونده پس از ثبت اعترافات، این شکنجه گران را برای اجرای حکم قانونی به دادگاه منتقل کرد.

دادگاه آن ها به زودی برگزار خواهد شد.

 

ارسال نظر