ادعای عجیب مردم تگزاس در مورد برف شدید که آمد.

ویدیو های مختلفی توسط مردم تگزاس و... منتشر شده است که بیان می کنند برفی که باریده است طبیعی نیست و در مواجه با آتش آب نمی شود بلکه می سوزد و در حین سوختن بوی شیمیایی دارد.

ارسال نظر