خودکشی این دختر ظهر امروز در محله یافت آباد تهران رخ داد.

ساعت حدود دو بعدازظهر امروز، رسیدگی به پرونده خودکشی دختر 11 ساله تهرانی در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.ماموران بعد ازحضور در محل با جسد حلق آویز شده دختر 11 ساله تهرانی مواجه شدند.

جسد این ختر 11 ساله تهرانی درچارچوب در خانه قدیمی شان واقع درمحله مهرآباد تهران در حالی کشف شد که وی با بند حوله خودش را حلق آویز کرده بود.

بررسی های پلیسی حاکی از آن است که مادر این دختر مدتی قبل منزل را با قهر ترک کرده بوده و هنگام حادثه دختر 11 ساله با خواهر خود در خانه تنها بوده است.

خواهر 14 ساله وی در تحقیقات به ماموران گفته بود:

«سرگرم گوشی موبایل بودم که متوجه شدم صدایی از خواهرم نمی آید.یکدفعه دیدم او خودش را حلق آویز کرده است.»

فیلم لحظه خروج جسد آزاده نامداری از درب خانه اش

علت خودکشی هنوز به طور دقیق مشخص نیست و جسد برای معاینات لازم به پزشکی قانونی فرستاده شد.

مننبع:خبرگزاری رکنا

ارسال نظر