دوربین مدار بسته فیلم این سرقت مسلحانه را که در روز 17 فروردین اتفاق افتاد را ضبط کرده است.

ارسال نظر