مرگ 4 نفر در مرکز مشاوره رسانه ای شد.

پلیس کالیفرنیا یک مرد را به جرم 4 قتل دستگیر کرد.این حادثه در مرکز مشاوره ای رخ داد که باعث مرگ 4 نفر شد.

متهم که کارمند قدیمی یک شرکت بود پس از دستگیری اعتراف کرده که هنگام مشاور در ارتباط با مشکلات خانوادگی همسر خود را به همراه 4 تن دیگر در مرکز مشاوره به قتل رسانده و پس از این که شاهدان عینی پلیس را در جریان ماجرا قرار داد ماموران موفق شدند وی را پس از روزها فرار شناسایی و چند شهر دورتر بازداشت کنند.

متهم در ادامه نیز افزود که در پی یک حمله عصبی دست به قتل های پی در پی زده و قتل ها به دلیل مشکلات روحی روانی اش بوده است.

در حال حاضر تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

قتل

منبع:خبرگزاری رکنا

 

ارسال نظر