زورگیرانی که در روز روشن به زنی در خرمشهر حمله کردند و با سیم چین النگوهای این زن را دزدیدند و به وی آسیب رساندند!!

3 زورگیر خشن در روز روشن زن خرمشهری را برروی زمین خوابانده و اقدام به بریدن النگو ی وی از دستانش کرده و پا به فرار گذاشتند. ساعت 9:30 دقیقه دوشنبه زن میانسالی در خیابان فردوسی در نزدیکی مغازه اش درحال حرکت بود که ناگهان یک نفر از پشت به وی حمله می کند و زن میانسال را روی زمین میخواباند.

در این هنگام شخص دیگری اقدام به بریدن النگو های زن باسیم چین کرد و با زخمی کردن دست زن جوان توانست النگو و گوشواره وی را سرقت کنند . 3 زورگیر خشن پس از سوار شدن با خودرو به سرعت از محل فرار کردند. زن میانسال گفته چهره سارقین را ندیده است.

تحقیقات برای دستگیری این دزدان کلید زده شد. هنوز هیچ سرنخی از آنها به دست نیامده و تجسس های فنی ماموران برای دستگیری این دزدان خشن ادامه دارد.

 

ارسال نظر