سگ وحشی با چنگال هایش آسیب جدی به کودک خردسال وارد کرد.

یک سگ وحشی خیابانی کودکی را گاز گرفت این اتفاق در روسیه و در حین پیاده روی و توقف برای نوازش این سگ خیابانی اتفاق افتاد.

منبع:خبرگزاری کنا

ارسال نظر