گروگان گیری ترسناکی در مشهد اتفاق افتاد.

گروگان گیری پسر ۱۴ ساله توسط یک سارق در مشهد. شب گذشته سارق اتومبیل تحت تعقیب پلیس به داخل یک شیرینی فروشی گریخت و شاگرد مغازه که یک نوجوان ۱۴ ساله بود را به گروگان گرفت. گروگان گیر درخواست ماشین جهت فرار از محل را نمود که با موافقت پلیس یک عدد ماشین برای وی آماده شد.

ولی پدر نوجوان گرفتار در حادثه به صورت مخفیانه وارد مغازه شده و با گرونگانگیر مسلح درگیر شد که با کمک پلیس ماجرا خاتمه یافت و گروگان گیر تحویل مقامات قضایی گردید.

خوشبختانه این واقعه بدون هیچگونه آسیب به مردم پایان یافت.

 

ارسال نظر