کودک خردسال توسط مادرش برای مراقبت به خانه ی پدر بزرگ و مادربزرگش سپرده شد ولی چندی نگذشت که برای او حادثه ای تلخ رقم خورد.

"ماگژیم ساکالکوو" 11 ماهه توسط مادرش به مادر بزرگ و پدربزرگش سپرده شد تا آنها از او مراقبت کنند و مادر جوان برای انجام کاری به بیرون از خانه برود اما وقتی به آنجا بازگشت با صحنه ی هولناکی روبرو شد ؛ اثرات کودکش داخل فر اجاق گاز بود و خانه در وضعیت نامناسب.

حوادث

"ویکتوریا " مادر کودک می‌گوید:

وقتی به خانه بازگشتم متوجه شدم که فرزندم به داخل اجاق آشپزی انداخته شده و اتفاق دردناکی برای او رخ داده است؛ شوکه شده بودم و نمیدانستم چه شده و چه باید بکنم برای همین به سرعت با پلیس تماس گرفتم. با آمدن پلیس همسایه ها به آنجا آمدند و از صداهایی گفتند که شنیده بودند .

_1151145

یکی از همسایه ها گفت که پدربزرگ کودک بینوا را دیده است که در حالت غیرطبیعی و مست وارد خانه شده و چند لحظه بعد صدای پرتاب چیزی را شنید اما نمیدانست ماجرا چیست و جرات دخالت به خود نداده بود .

.حوادثjpg

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر