اطلاع از قیمت دلار در تاریخ 23 فروردین 1400 را در جدول مشاهده کنید.

قیمت دلار را امروز صرافی ملی ایران اعلام کرده است. قیمت دلار و یورو امروز با افزایش همراه بوده است.جزئیات افزایش قیمت دلار را در ادامه مشاهده کنید.قیمت دلار به صورت دقیق تر در جدول زیر ذکر شده است.

قیمت فروش دلار در بازار آزاد 25 هزار و 30تومان و قیمت فروش یورو 29 هزار و 715تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

صرافی ملی ایران قیمت دلار و قیمت یورو امروز دوشنبه 23 فروردین ماه را اعلام کرد. بر این اساس قیمت دلار برای فروش 24 هزار و 368 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 23 هزار و 886 هزار تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در صرافی ملی 28 هزار و 583 تومان و قیمت خرید یورو 28 هزار و 17 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 25 هزار و 30 تومان و قیمت خرید دلار 24 هزار و 930 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 715 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 565 تومان ارزش گذاری شده است.

  قیمت خرید قیمت فروش
دلار 268.862 243.688
یورو 280.170 285.830

 

 

ارسال نظر