اطلاع از قیمت دلار و یورو در تاریخ 18 اسفند 1399 را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت دلار را امروز صرافی ملی ایران اعلام کرد.قیمت دلار امروز متاسفانه با افزایش همراه است.قیمت دلار نسبت به روزهای گذشته افزایش داشته است.قیمت دلار را در جدول زیر مشاهده کنید.قیمت دلار امروز 18 اسفند 1399 اعلام شده است.

 در بازار آزاد امروز شنبه قیمت فروش دلار 25 هزار تومان و قیمت فروش یورو 29 هزار و 765 تومان تعیین شد.

طبق اعلام صرافی ملی ایران ، قیمت دلار و قیمت یورو نسبت به روزهای گذشته با افزایش همراه شد. بر این اساس قیمت فروش دلار 24 هزار و 436 تومان و قیمت خرید دلار 23 هزار و 952 تومان تعیین شده است. همچنین قیمت فروش یورو معادل 29 هزار و 224 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 645 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد اعلام شد. بر این اساس قیمت فروش دلار 25 هزار تومان و قیمت خرید دلار 24 هزار و 900 تومان تعیین شده است. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 765 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 615 تومان قیمت گذاری شده است.

 

قیمت خرید قیمت فروش
دلار 23.952 24.436
یورو 28.645 29.224

 

 

ارسال نظر