هر بانک وام اختصاص به بانک خود دارد با شرایط مختلف پس برای اطلاع بیشتر این خبر را دنبال کنید.

وام نقدی،

وام نقدی در این بخش، مجموعه وام‌هایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و … پیشنهاد می‌شود.این وام می‌تواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلی‌ترین شرط آن است.

وام ودیعه مسکن بانک سامان

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    50,000,000 تومان     1,807,620 تومان     4,065,652 تومان     15,074,312 تومان     65,430,000 تومان

وام نقدی بانک سرمایه

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    50,000,000 تومان     1,807,620 تومان     6,098,478 تومان     15,074,312 تومان     63,985,000 تومان

وام نقدی بانک رسالت با میانگین حساب

2 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

    60,000,000 تومان     1,051,666 تومان     -     3,099,936 تومان     63,170,000 تومان

وام نقدی یک ساله بانک توسعه تعاون

18 ٪         12 ماه     ضامن رسمی

    50,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین

4 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    1,000,000,000 تومان     29,523,985 تومان     -     62,863,460 تومان     1,061,786,667 تومان

وام نقدی کوثر7 موسسه اعتباری کوثر

18 ٪         -     ضامن رسمی

    500,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی کرامت 97 بانک رفاه کارگران

18 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

    80,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی کاریز جدید بانک آینده

4.5 ٪         24 ماه     مسدودی سپرده

    -     -     -     -     -

وام نقدی کارای شهر بانک شهر

13 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    100,000,000 تومان     3,369,395 تومان     13,010,087 تومان     21,298,227 تومان     121,457,667 تومان

وام نقدی وام با پشتوانه حساب بانک گردشگری

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    40,000,000 تومان     1,446,096 تومان     -     12,059,450 تومان     51,300,000 تومان

وام نقدی وام با میانگین حساب بانک آینده

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    200,000,000 تومان     7,230,479 تومان     -     60,297,248 تومان     257,416,000 تومان

وام نقدی وام با سپرده پاسارگاد بانک پاسارگاد

18 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    1,000,000,000 تومان     36,152,396 تومان     -     301,486,239 تومان     1,277,555,000 تومان

وام نقدی وام با سپرده بانک توسعه تعاون

2 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    50,000,000 تومان     1,432,129 تومان     -     1,556,642 تومان     51,661,666 تومان

وام نقدی وام با سپرده بانک انصار

12 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    1,000,000,000 تومان     33,214,310 تومان     -     195,715,153 تومان     1,185,110,000 تومان

وام نقدی همپا بانک قوامین

8 ٪         36 ماه     اعتبار شغلی

    -     -     -     -     -

وام نقدی نیکان بانک آینده

4 ٪         -     ضامن رسمی

    20,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی نگین پست بانک

2 ٪         24 ماه     ضامن رسمی

    100,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی نسیم 2 موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

سند ملک

    1,000,000,000 تومان     36,152,396 تومان     -     301,486,329 تومان     1,283,410,000 تومان

وام نقدی میثاق 5 بانک مهر اقتصاد

4 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

    100,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب پست بانک

17 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    20,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    -     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی

18 ٪         36 ماه     سند ملک

    250,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک کشاورزی

18 ٪         36 ماه     سند ملک

    250,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک کارآفرین

18 ٪         12 ماه     ضامن رسمی

    -     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک پاسارگاد

18 ٪         6 ماه     ضامن رسمی

    -     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک پارسیان

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    -     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک مهر اقتصاد

14 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

    200,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک ملی

18 ٪         12 ماه     ضامن رسمی

    -     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک سپه

17 ٪         24 ماه     ضامن رسمی

    40,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک سپه

18 ٪         24 ماه     ضامن رسمی

    40,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک ایران زمین

22 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    -     -     -     -     -

وام نقدی میانگین حساب بانک انصار

18 ٪         24 ماه     ضامن رسمی

    10,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی موسسه اعتباری کوثر

18 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    -     -     -     -     -

وام نقدی موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

4 ٪         10 ماه     ضامن رسمی

    30,000,000 تومان     3,055,275 تومان     -     552,745 تومان     30,660,000 تومان

وام نقدی مهر 5 بانک مهر اقتصاد

18 ٪         120 ماه     ضامن رسمی

    -     -     -     -     -

وام نقدی فراز بانک قوامین

18 ٪         48 ماه     ضامن رسمی

    60,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی عقیق بانک انصار

8 ٪         100 ماه     ضامن رسمی

سند ملک

    1,000,000,000 تومان     13,733,083 تومان     -     373,308,299 تومان     1,342,576,667 تومان

وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور

7 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    200,000,000 تومان     6,175,419 تومان     -     22,315,097 تومان     221,693,333 تومان

وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی

2 ٪         60 ماه     مسدودی سپرده

    50,000,000 تومان     876,388 تومان     -     2,583,280 تومان     53,661,666 تومان

وام نقدی طرح ۲ در یک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

1 ٪         60 ماه     مسدودی سپرده

    150,000,000 تومان     2,564,062 تومان     -     3,843,727 تومان     153,932,500 تومان

وام نقدی طرح یکتا بانک ایران زمین

4 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    50,000,000 تومان     7,238,412 تومان     -     668,885 تومان     50,772,667 تومان

وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن

1 ٪         60 ماه     مسدودی سپرده

    200,000,000 تومان     3,418,749 تومان     -     5,124,969 تومان     205,203,334 تومان

وام نقدی طرح یاس بانک سینا

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    20,000,000 تومان     723,048 تومان     -     6,029,725 تومان     26,060,000 تومان

وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت

2 ٪         60 ماه     مسدودی سپرده

    150,000,000 تومان     2,500,000 تومان     -     -     156,100,000 تومان

وام نقدی طرح کارا بانک آینده

6 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

سند ملک

    500,000,000 تومان     9,666,401 تومان     -     79,984,046 تومان     579,666,000 تومان

وام نقدی طرح پژواک بانک پارسیان

4 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    1,000,000,000 تومان     29,523,985 تومان     -     62,863,460 تومان     1,061,786,667 تومان

وام نقدی طرح پاک بانک رفاه کارگران

18 ٪         12 ماه     سند ملک

    1,000,000,000 تومان     91,679,993 تومان     -     100,159,915 تومان     1,100,920,000 تومان

وام نقدی طرح هم‌کار بانک توسعه تعاون

18 ٪         48 ماه     سند ملک

    1,500,000,000 تومان     44,062,499 تومان     -     614,999,972 تومان     2,059,670,000 تومان

وام نقدی طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون

18 ٪         48 ماه     ضامن رسمی

    100,000,000 تومان     2,937,500 تومان     -     40,999,998 تومان     136,870,000 تومان

وام نقدی طرح همراه سلامت بانک توسعه تعاون

18 ٪         48 ماه     سند ملک

    1,200,000,000 تومان     35,250,000 تومان     -     491,999,977 تومان     1,647,920,000 تومان

وام نقدی طرح نوید بانک پارسیان

4 ٪         60 ماه     مسدودی سپرده

    1,000,000,000 تومان     20,276,394 تومان     -     216,583,657 تومان     1,203,453,333 تومان

وام نقدی طرح مشکات موسسه اعتباری نور

14 ٪         60 ماه     مسدودی سپرده

    1,000,000,000 تومان     23,268,251 تومان     -     396,095,051 تومان     1,355,943,333 تومان

وام نقدی طرح فرصت بانک تجارت

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    50,000,000 تومان     1,807,620 تومان     6,098,478 تومان     15,074,312 تومان     63,991,000 تومان

وام نقدی طرح فردا بانک تجارت

15 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

    1,000,000,000 تومان     34,665,329 تومان     -     247,951,826 تومان     1,231,350,000 تومان

وام نقدی طرح صبا بانک کارآفرین

24 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

سند ملک

    200,000,000 تومان     57,535,936 تومان     74,622,686 تومان     14,221,551 تومان     323,920,000 تومان

وام نقدی طرح صبا بانک اقتصاد نوین

4 ٪         36 ماه     مسدودی سپرده

ضامن رسمی

    500,000,000 تومان     14,761,993 تومان     -     31,431,730 تومان     530,953,333 تومان

وام نقدی طرح شهریار بانک شهر

18 ٪         48 ماه     ضامن رسمی

سند ملک

    2,000,000,000 تومان     58,749,999 تومان     273,211,824 تومان     819,999,962 تومان     2,745,916,000 تومان

وام نقدی طرح سروش بانک حکمت ایرانیان

8 ٪         12 ماه     ضامن رسمی

    30,000,000 تومان     2,609,653 تومان     -     1,315,834 تومان     31,410,000 تومان

وام نقدی طرح رضوان بانک انصار

2 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

    20,000,000 تومان     350,555 تومان     -     1,033,312 تومان     21,126,667 تومان

وام نقدی طرح ربیع رفاه بانک رفاه کارگران

18 ٪         36 ماه     ضامن رسمی

    100,000,000 تومان     3,615,240 تومان     -     30,148,624 تومان     127,950,000 تومان

وام نقدی طرح دیدار بانک دی

18 ٪         60 ماه     سند ملک

    200,000,000 تومان     5,078,685 تومان     61,054,925 تومان     104,721,129 تومان     293,420,000 تومان

وام نقدی طرح حکیمانه بانک سینا

18 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

    2,000,000,000 تومان     50,786,855 تومان     783,186,563 تومان     1,047,211,291 تومان     2,915,110,000 تومان

وام نقدی طرح ثمین۲ بانک مهر اقتصاد

18 ٪         60 ماه     ضامن رسمی

سند ملک

    1,000,000,000 تومان     25,393,427 تومان     373,113,431 تومان     523,605,646 تومان     1,463,410,000 تومان

وام نقدی طرح ثمر آفرین بانک کارآفرین

18 ٪         48 ماه     ضامن رسمی

    200,000,000 تومان     5,875,000 تومان     -     81,999,996 تومان     275,420,000 تومان

وام نقدی طرح تدبیر بانک سپه

14 ٪         48 ماه     ضامن رسمی

    50,000,000 تومان     -     -     -     -

وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات

-         60 ماه     مسدودی سپرده

    200,000,000 تو

 

ارسال نظر