کرونا باعث شد که زمان واریز شدن سهیمه بنزین تغییر کند.و حال با فرا رسیدن نوروز احتمال اینکه بنزین را واریز کنند وجود دارد.

اولین سهمیه بنزین نوروزی در کارت سوخت خودروها و موتور سیکلتها،ساعت 24 روز سی ام اسفند ماه سال جاری،شارژ خواهد شد.آبان ماه سال ۱۳۹۸ که سهمیه بنزین با دو نرخی شدن آن به سیستم عرضه سوخت کشور برگشت،تا امروز ۱۷ نوبت سهمیه بنزین در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت ها شارژ شده است.آیا در میزان سهمیه بنزین و یا نرخ آن تغییری ایجاد خواهد شد؟

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد:

تا به امروز، هیچ تصمیم یا مصوبه ای در خصوص تغییر در سهمیه بندی بنزین برای سال ۱۴۰۰ ابلاغ نشده و اگر در ایام باقی مانده از سال نیز در این خصوص مصوبه جدیدی ابلاغ نشود، با شروع سال ۱۴۰۰ سهمیه بنزین فروردین ماه، مطابق ماههای گذشته در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت ها شارژ خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورداحتمال واریز سهمیه بنزین نوروزی اظهار داشت:

درباره تخصیص سهمیه بنزین نوروزی مازاد بر سهمیه ماهانه، هیچ تصمیمی از سوی وزارت کشور به وزارت نفت ابلاغ نشده و با توجه به شرایط ادامه شیوع کرونا در کشور و مخاطراتی که سفرهای نوروزی می تواند از نظر گسترش شیوع ویروس کرونا برای مردم داشته باشد، بعید به نظر می رسد که شاهد تخصیص سهمیه نوروزی بنزین باشیم

 

 

 

ارسال نظر