خبر خوش رئیس سازمان و برنامه بودجه کشور برای بازنشستگان تامین اجتماعی.

محمدباقر نوبخت در یادداشتی نوشت: از تجربه همسان‌سازی بازنشستگان عزیز لشکری و کشوری که با همفکری آنها این امر اجرایی گردید، استفاده شد و الحمدلله با همراهی وزیر محترم رفاه، سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های تامین اجتماعی روشی مناسب برای کامل کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد شد.

با عنایت خداوند، احکام جدید بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی در همین اسفند ماه اصلاح و صادر می‌شود.

بازنشستگان تامین اجتماعی

ارسال نظر