در روز سه شنبه 12 اسفند ماه شورای عالی حقوق کارگران را در سال 1400 تعیین می کند.

حقوق کارگران همیشه مورد توجه است.کارگران قشر زحمت کشی هستند که باید حقوق کارگران متناسب با زحماتشان پرداخت شود.

سه شنبه همین هفته (دوازدهم اسفند)، اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ خواهد بود. پیش از این در هفته گذشته، کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ‌گذاری کرد.

اعضای کارگری دستمزد ابراز امیدواری می‌کنند؛ در مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ ، حداقل دستمزد بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد؛ یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، تفاضل ریالی دو سبد معاش است؛ سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال جاری و سبد معاش محاسبه شده برای مذاکرات مزدی ۹۹.

براساس روال قانونی کار، نتایج کمیته دستمزد برای تصمیم گیری و چانه زنی نهایی، به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود؛ حالا اعضای کارگری ابراز امیدواری می‌کنند با تسریع در روند جلسات و کوتاه آمدن دولت، مزد ۱۴۰۰ قبل از پایان سال تعیین شود.

 

ارسال نظر