قیمت دلار و یورو امروز با افزایش زیادی روبه رو بوده است.

قیمت دلار و قیمت یورو امروز چهارشنبه طبق اعلام صرافی ملی ایران نسبت به روز گذشته با افزایش همراه شد. همچنین قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد نیز با افزایش همراه شد.

قیمت دلار و قیمت یورو

صرافی ملی ایران قیمت فروش دلار را 24 هزار و 798 تومان و قیمت خرید دلار را 24 هزار و 307 تومان با افزایش نسبت به روز گذشته تعیین کرد. همچنین قیمت فروش یورو معادل 29 هزار و 869 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 278 تومان قیمت گذاری شد.

قیمت ها در بازار آزاد

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد نسبت به روز گذشته با افزایش همراه شد. بر این اساس قیمت فروش دلار 25 هزار و 250 تومان و قیمت خرید دلار 25 هزار و 150 تومان تعیین شده است. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 30 هزار و 690 تومان و قیمت خرید یورو 30 هزار و 540 تومان قیمت گذاری شده است.

  قیمت خرید قیمت فروش
قیمت دلار 24.307 هزار تومان 24.798 هزار تومان
قیمت یورو 29.278 هزار تومان 29.869 هزار تومان

 

ارسال نظر