یارانه | نحوه ثبت نام یارانه | زمان واریز یارانه

با یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی وداع کنید.

یارانه 45500 به پایان رسید. آخرین یارانه 45500 تومانی در ماه ابان 1399 به حساب خانوارهای ایرانی واریز می شود و این عدد یارانه پس از 11 سال حذف شده و جای خود را به یارانه جدیدی می دهد که قرار است به عمر مصیبت بار دلار 4200 تومانی هم پایان دهد.

درباره مبلغ یارانه جدید اطلاع رسانی دقیقی انجام نشده اما اگر قرار بود بیش از 60 میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود، می بایست از سال 1397 تاکنون به هر خانوار ایرانی بیش از 70 میلیون تومان می رسید، درحالیکه این مبلغ سنگین بین رانتی ها توزیع شده و هزاران پرونده قضائی ایجاد کرده است.

انتظار می رود که یارانه جدید و 45500 تومانی قبلی با هم جمع شده و عدد تقریبی 250 هزار تومان را شکل دهد.

 

 

ارسال نظر