منتظر واریز یارانه ماه رمضان در هفته آتی باشید.

از زمان شروع کرونا با توجه به شرایط نابسامان به وجود آمده دولت چندین یارانه حمایتی در نظر گرفته است و این بار یارانه ویژه ماه مبارک رمضان تصویب شده است.هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به اقشار کم درامد و آسیب پذیر جامعه می باشد.واریز یارانه رمضان در هفته آتی پرداخت می شود.

 پیگیری ها از سازمان هدفمندسازی یارانه ها حاکی از آن است که دولت از طریق منابع موجود در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها، به ۶۰ میلیون یارانه بگیر که یارانه معیشتی دریافت می کنند، یارانه ماه رمضان پرداخت می کند. بودجه اختصاص یافته برای این کمک معیشتی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، است که با تایید لیست نهایی این افراد توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تا ابتدای هفته آتی پرداخت خواهد شد.

این یارانه نیز طبق روال هر ماهه واریز یارانه ها ، به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.

 

ارسال نظر