دولت امسال یارانه ای جدید در نظر گرفته است.

دسال جدید اخبار زیادی از یارانه به گوش می رسد و اینبار دولت از یارانه ای جدید خبر داده است.یارانه یا سوبسید نوعی کمک مالی به اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است.

امسال فقط دو یارانه نقدی و یارانه معیشتی به حساب مشمولان واریز می‌شود، اما یک یارانه جدید هم برای بعضی از خانوارها در نظر گرفته شده است. این یارانه جدید معادل ۳۳ کیلو گاز مایع است که دولت به خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز پرداخت می‌کند. البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد خانوار مشمول این طرح هستند.

 

 

ارسال نظر