استاندار تهران در خصوص تعطیلی تهران صحبت کرده است.

محسنی بندپی، استاندار تهران گفت: تعطیلی تهران اصلا مطرح نیست و در چنین شرایطی ضرورتی بر این کار هم وجود ندارد.

تعطیلی تهران

اکنون بحث دورکاری یک سوم کارمندان آن هم برای افراد دارای بیماری زمینه‌ای مطرح است.

 

 

 

ارسال نظر