رباط

ورود ربات ها به زندگی انسان ها روز به روز افزایش می یابد.

یکی از کاربردی ترین و مهم ترین ربات ها ربات های انسان نما هستند. تعداد این ربات ها روز به روز در حال افزایش است.

به گزارش رکنا، پیشرفت علم و فناوری، سبب شده است تا انسان‌ها در بسیاری از حوزه های مختلف به دستاوردهای بزرگی دست‌پیدا کنند که ساخت ربات های انسان نما،  از جمله این فعالیت ها است.

معرفی چند ربات انسان نما که طی سال های اخیر وارد دنیای انسان ها شده اند، در قالب ویدئویی قابل مشاهده است.

 

ارسال نظر