ریختن زباله در خیابان موجب کار مضاعف پاکبانان برای پاکیزه کردن محیط می شود همچنین حق داشتن شهری پاک را از دیگران سلب می کند. بی مسئولیتی در مقابل پاکیزگی شهر باعث می شود که کار نیروهای خدمات شهری چندبرابر شود در حالی که آن کسی که زباله ریخته است شاید در تخت خواب خود خواب هفت آسمان را می بینند.

گوشه به گوشه شهر تهران که قدم می‌زنید تنها تصویری که همه جا قابل مشاهده بوده و چهره شهر را زشت کرده است، زباله هایی هستند که توسط مردم روی زمین ریخته شده است.

حدود 10 هزار پاکبان باید هر روز زباله های کوچه پس کوچه های این شهر را جمع آوری کرده و گاهی کارشان به داخل اتوبان ها و بزرگراه ها نیز کشیده می شود. همین مسئله جان آنها را نیز به خطر می اندازند چرا که گاهی بعضی از رانندگان آنها را نمی بینند و  در سیاهی شب شاید با یکی از پاکبانان تصادف کنند که این اتفاق بارها و بارها رخ داده و باز نیز شاهد این اتفاقات ناگوار خواهیم بود.

گرچه وظیفه شهرداری و نیروهای رفت و روب آن پاک کردن خیابان های شهر است اما این واقعیت را باید مدنظر قرار بدهیم که ما نیز به عنوان یکی از شهروندان این جامعه نباید زباله های خود را روی زمین بیاندازیم.

ریختن زباله در خیابان موجب کار مضاعف پاکبانان برای پاکیزه کردن محیط می شود همچنین حق داشتن شهری پاک را از دیگران سلب می کند. بی مسئولیتی در مقابل پاکیزگی شهر باعث می شود که کار نیروهای خدمات شهری چندبرابر شود در حالی که آن کسی که زباله ریخته است شاید در تخت خواب راحت است.

بهتر است به این نکته توجه داشته باشیم که خیلی از  ما  حتی توان یک شب رفت و روب شهر را نداریم. فلذا بهتر است به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده و حتی اگر نمی توانیم پسماند خود را به صورت تفکیک شده درآوریم حداقل آنها را در مخازن زباله بریزیم تا کمر کسی به خاطر کم توجهی ما بیشتر خم نشود.

شهرداری باید به وظیفه خود عمل کند اما ما نیز نباید مسئولیت های خود را نادیده بگیریم.

 

 

 

ارسال نظر