دردناک ترین عکس دوران کرونا که در غضای مجازی واکنش های زیادی به همراه اشته است.

ویروس مرگبار کرونا می تواند همه یانسان ها و حتی حیوانات را آلوده کند، ویروس کرونا دست از سر جهان بر نمیدارد و روز به روز جان بسیاری از انسان ها را می گیرد.در دوران کرونا رعایت برخی نکات بهداشتی از مهم ترین و حتی ساده ترین مواردی است که می تواند به ما در فاصله گرفتن از کرونا کمک کند.

بخاظر شرایط قرنطیته وممنوع بود همراه در بعضی قسمت های بیمارستان ها بیمارها لحظه های بسیار سخت ولحظه های مرگ کسی را کنار خود ندارند.

حرکت دلسوزانه گرستاران در این شرایط این بود که دستکش هایی را با آب گرم پر کردند و برای بیمارانی که خیلی بی قرار هستند استفاده می کنند.و اسمش را گذاشتند «دست خدا»

کرونا

ارسال نظر