در جریان فستیوال سالانه کوه تاکائوسان پرستش کنندگان ژاپنی برای سلامت خود و خانواده هایشان دعا کردند و این کار را از طریق راه رفتن با پای عریان در کنار یک روحانی بودایی روی زغال‌های گداخته انجام دادند. روز پیاده روی روی آتش امسال متفاوت و پرتنش‌تر از هر سال بود، زیرا شرکت کنندگان باید ماسک می‌پوشیده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می‌کردند. در جریان فستیوال سالانه کوه تاکائوسان (Mt. Takaosan) ، پرستش کنندگان ژاپنی برای سلامت خود و خانواده هایشان دعا کردند و این کار را از طریق راه رفتن با پای عریان در کنار یک روحانی بودایی روی زغال های گداخته انجام دادند. روز پیاده روی روی آتش امسال متفاوت و پرتنش تر از هر سال بود زیرا شرکت کنندگان باید ماسک می پوشیده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کردند. این فستیوال همچین تنها با حضور ۱۰۰۰ نفر برگزار شد در حالی که سال گذشته به دلیل شیوع کرونا در ژاپن، به طور کامل لغو شده بود.

03kpMiLnZkiP

wDNTsnDPt6mY

P2MxnWWLiEjn

e9RvJfzJOmFV

ارسال نظر