بهنوش طباطبایی با انتشار جدیدترین عکس از خود سوژه شد.