پدر و پیشکسوت بزرگ ورزش ایران دار فانی را وداع گفت.