تصادف دو ماشین سنگین با هم حادثه تلخی را برای رانندگان بیچاره رقم زد.

حادثه آتش سوزی در محور سیرجان به بندر عباس تنگه زاغ  بر اثر تصادف رخ داد.

 یک اسکانیا کمپرسی و اف ۱۲ کفی با بار کانتینر در اثر برخورد به هم دچار آتش سوزی وحشتناکی شدند.

متاسفانه رانندگان کشنده اسکانیا کمپرسی و اف ۱۲ کفی با بار کانتینر در این حادثه فوت کردند.

ارسال نظر