برج میلاد مورد حمله صاعقه واقع شد!

لحظه برخورد صاعقه به برج میلاد در هوای طوفانی امروز تهران را که توسط یک شهروند شکار شده، در تابناک می‌بینید. برج میلاد با 435 متر ارتفاع، بلندترین ساختمان ایران محسوب می‌شود و از مکانیزم‌های مرسوم برای برخورد صائقه و تخلیه بار الکتریکی که در اثر این برخورد به بدنه این برج میلاد وارد می‌شود، برخوردار است!.

ارسال نظر