مهراب قاسم خانی با انتشار یک استوری بازهم وزیر بهداشت را سوژه کرد.