نوزاد بیگناه قربانی بی رحمی پدر مادر شیطان صفتش شد!

پلیس آمریکا پدر و مادر قاتلی را که با کوبیدن سر نوزاد 2 ماهه شان به میز او را به قتل رسانده بودند دستگیر کردند.

نا به گزارش پلیس این زوج که معتاد هستند پس از دستگیری اعتراف کردند که قتل فرزندشان تحت تاثیر مواد مخدر بوده و کنترلی روی رفتار خود با نوزاد نداشتند وهنگامی که فرزندشان مدام گریه می کرده آن ها نیز عصبانی شده و او را به قتل رساندند.

اطلاعات پزشکی قانونی نشان می دهد که طبق بررسی پزشکان کالبدشکافی نوزاد بر اثر ضربه به جمجمه اش و شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی جان داده است.

گفتنی است که این زوج قاتل بدون آزادی مشروط و بدون قرار وثیقه راهی زندان شدند.

قتل

 

ارسال نظر