نمره نظارت بر اجرای پروتکل های مهار کرونا در سطح شهر، صفر است

 تعیین پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا یک بخش ماجرا در کنترل این ویروس کرونا کشنده است و بخش دیگر که مهم تر از صدور دستور است نظارت بر اجرای پروتکل ها و محدودیت های تعیین شده برای مهار کرونا ویروس است.ولی متاسفانه با وضع اسفبار و سیاه کرونا در این روزهای ایران عده ای پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند.

با گذشت 14 ماه از ورود کرونا به ایران و روزانه ده ها ابتلا جدید و صدها مرگ ، همچنان هموطنانی هستند که به دورهمی ها و تجمع های غیرضروری ادامه می دهند و کمترین رعایت را برای همراهی در مهار این ویروس ندارند.

کادر درمان در نبردی با ویروسی مرگبار قرار گرفته است که همراهی ندارد ، نه واکسن به موقع تامین و توزیع و تزریق می شود و نه هموطنان حواسشان به رعایت پروتکل ها است.

خبرها حکایت از ابتلا نوزادان تا مسن های جامعه به این کرونا دارد. تخت های بیمارستانی تمام شده و حتی کار به احداث بیمارستان های صحرایی رسیده است ولی رعایت اصول بهداشتی برای دور ماندن از این ویروس در کمترین حد ممکن در شهر و استان های مختلف کشور که اکثرا به رنگ قرمز وضعیت کرونایی رسیده و در آن قرار دارند وجود دارد.

 

 

ارسال نظر